Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça Major S/N , 08818, Olivella    
938 96 80 00    


Jutjat de Pau
Plaça Major S/N (dins de les oficines de l'edifici de l'Ajuntament), 08818, Olivella    
938 96 80 00    


Registre Civil
Plaça Major S/N (dins de les oficines de l'edifici de l'Ajuntament), 08818, Olivella    
938 96 80 00    


Oficina de l'Educadora Social
C/Aquari, s/n zona La Crivellera, 08818, Olivella    
938 96 89 46    


Oficina de la Treballadora Familiar
C/Aquari, s/n zona La Crivellera de Mas Milà, 08818, Olivella    
938 96 89 46